Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ trợ mua hàng

kd: 0901.38.28.58

kd: 0904.608.606

203 sản phẩm (Tích chọn sp rồi nhấn So sánh)
Cáp điều khiển Sangjin 16Cx0,75 SQmm. thuộc hệ thống cáp điều khiển không lưới. Thông số: 16 lõi, tiết diện 0.75 mm.
0 VND
Cáp điều khiển Sangjin 6Cx0,5 SQmm
0 VND
Cáp chống nhiễu ruột đồng SangJin 2 x 0,75 SQmm
0 VND
Cáp điều khiển có lưới là dòng cáp cấu tạo có thêm lớp lưới với tác dụng chống nhiễu khi truyền tải tín hiệu qua các khu có bức xạ cao. Khi truyền bằng cáp điều khiển có lưới thì tín hiệu không bị yếu đi, có thêm lớp lưới làm cho sợi cáp chắc hơn, có thể kéo căng mà không bị đứt cáp.
0 VND
Thuộc loại cáp điều khiển có lớp lưới chống nhiễu Thông số: 12Cx1.5 SQmm Hãng sản xuất: Sangjin Chất lượng đảm bảo đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất
0 VND
Thuộc loại cáp điều khiển có lớp lưới chống nhiễu Thông số: 8Cx1.5 SQmm Hãng sản xuất: Sangjin Chất lượng đảm bảo đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất
0 VND
Thuộc loại cáp điều khiển có lớp lưới chống nhiễu Thông số: 7Cx1.5 SQmm Hãng sản xuất: Sangjin Chất lượng đảm bảo đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất
0 VND
Thuộc loại cáp điều khiển có lớp lưới chống nhiễu Thông số: 12Cx2.5 SQmm Hãng sản xuất: Sangjin Chất lượng đảm bảo đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất
0 VND
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu SangJin 8C x 2.5 SQmm Hãng sản xuất: Sangjin Chất lượng đảm bảo đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất
0 VND
Dùng để truyền tải tín hiệu và điều khiển từ xa các hoạt động của các thiết bị máy móc có sử dụng điện. Cáp điều khiển với tác động đến các thiết bị thông qua hệ thống điều khiển, thường được sử dụng trong các tòa nhà, các thiết bị máy móc kỹ thuật, các hệ thống điều hòa, sưởi ấm.
0 VND
Cáp điều khiển có lưới là dòng cáp cấu tạo có thêm lớp lưới với tác dụng chống nhiễu khi truyền tải tín hiệu qua các khu có bức xạ cao. Khi truyền bằng cáp điều khiển có lưới thì tín hiệu không bị yếu đi, có thêm lớp lưới làm cho sợi cáp chắc hơn, có thể kéo căng mà không bị đứt cáp.
0 VND
Cáp điều khiển có lưới là dòng cáp cấu tạo có thêm lớp lưới với tác dụng chống nhiễu khi truyền tải tín hiệu qua các khu có bức xạ cao. Khi truyền bằng cáp điều khiển có lưới thì tín hiệu không bị yếu đi, có thêm lớp lưới làm cho sợi cáp chắc hơn, có thể kéo căng mà không bị đứt cáp.
0 VND
Thuộc loại cáp điều khiển có lớp lưới chống nhiễu Thông số: 30Cx1.5 SQmm Hãng sản xuất: Sangjin Chất lượng đảm bảo đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất
0 VND
Thuộc loại cáp điều khiển có lớp lưới chống nhiễu Thông số: 30Cx1.25 SQmm Hãng sản xuất: Sangjin Chất lượng đảm bảo đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất
0 VND
Thuộc loại cáp điều khiển có lớp lưới chống nhiễu Thông số: 24Cx1.25 SQmm Hãng sản xuất: Sangjin Chất lượng đảm bảo đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất
0 VND
Dùng để truyền tải tín hiệu và điều khiển từ xa các hoạt động của các thiết bị máy móc có sử dụng điện. Cáp điều khiển với tác động đến các thiết bị thông qua hệ thống điều khiển, thường được sử dụng trong các tòa nhà, các thiết bị máy móc kỹ thuật, các hệ thống điều hòa, sưởi ấm.
0 VND
Thuộc loại cáp điều khiển có lớp lưới chống nhiễu Thông số: 7Cx1.25 SQmm Hãng sản xuất: Sangjin Chất lượng đảm bảo đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất
0 VND
Cáp điều khiển có lưới là dòng cáp cấu tạo có thêm lớp lưới với tác dụng chống nhiễu khi truyền tải tín hiệu qua các khu có bức xạ cao. Khi truyền bằng cáp điều khiển có lưới thì tín hiệu không bị yếu đi, có thêm lớp lưới làm cho sợi cáp chắc hơn, có thể kéo căng mà không bị đứt cáp.
0 VND
Thuộc loại cáp điều khiển có lớp lưới chống nhiễu Thông số: 3Cx1.25 SQmm Hãng sản xuất: Sangjin Chất lượng đảm bảo đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất
0 VND
Dùng để truyền tải tín hiệu và điều khiển từ xa các hoạt động của các thiết bị máy móc có sử dụng điện. Cáp điều khiển với tác động đến các thiết bị thông qua hệ thống điều khiển, thường được sử dụng trong các tòa nhà, các thiết bị máy móc kỹ thuật, các hệ thống điều hòa, sưởi ấm.
0 VND
Cáp điều khiển có lưới chống nhiễu SangJin 24C x 0.75 SQmm. Cáp điều khiển có lưới là dòng cáp cấu tạo có thêm lớp lưới với tác dụng chống nhiễu khi truyền tải tín hiệu qua các khu có bức xạ cao.
0 VND